• På vei mot en saksbehandler 

      Iversen, Margrethe Stornes (Master thesis, 2017)
      Brukertorget - helse, omsorg og boligrådgiving, er en virksomhet innen Helse og omsorg i Asker kommune. Virksomheten har som et av sine mål at brukerne skal få en opplevelse av å ha en saksbehandler å forholde seg til i ...