• Digitaliseringsprosjekt på Bleiker og Holmen videregående skoler 

      Heir, Marianne; Haslestad, Kjersti (Master thesis, 2022)
      Bleiker og Holmen videregående skoler ligger begge i Viken fylkeskommune. Det er to skoler med ulik profil og funksjon. Begge skolene er kombinertskoler. Bleiker har en klar yrkesfaglig profil hvor mange elever skal ut i ...