• Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

      Strand, Arvid; Hansen, Eirik; Helbæk, Gisle Hagen (Master thesis, 2022)
      Høle barne- og ungdomsskule er en 1-10 skole med til sammen 143 elever og 31 ansatte. I planleggingen og i implementeringen av fagfornyelsen av vi brukt Udir sin kompetansepakke, fagfornyelsen. Personalet er gjort kjent ...