• Har lederstil effekt på varsleratferd? 

      Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
      Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...