• Emosjoner og ledelse 

      Dirchsen, Kenneth; Erga, Mikal; Håland, Guro (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom leders evne til affektintegrasjon og medarbeiders opplevelse av kvaliteten på leder-medarbeider-relasjonen, målt som hhv. sosiale og transaksjonelle ...