• Forankring av bærekraftstrategi i organisasjoner 

      Gjelsvik, Marit Linnea (Master thesis, 2022)
      Bærekraftig utvikling handler om å ivareta gode og trygge arbeidsplasser, uten å belaste klima og miljø. Dette er en snuoperasjon særlig for bedrifter som i dag har stor negativ påvirkning på klima og miljø, og krever en ...