• Prestasjoner i organisasjoner 

      Faanes, Brita; Fure, Jetmund; Sjögren, Karin Ilse Anna Maria (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven er problemstillingen “hvordan blåse liv i medarbeidersamtalen?”. Problemstillingen er besvart gjennom kvalitativ forskningsmetode i form av et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført i to organisasjoner. For ...