• Er skattesaker en faktisk prioritet hos politiet eller kun tilsynelatende? 

   Enger, Guro Granvin (Master thesis, 2023)
   1.1 Problemstilling og avgrensning av oppgave Problemstillingen vi ønsker å gå nærmere inn på i denne prosjektoppgaven er følgende: Hvordan er politiets henleggelses- og påtalepraksis i skattesaker? Eller satt mer på ...
  • Kildeskatt på renter og royalty 

   Enger, Guro Granvin (Master thesis, 2021)
   Problemstillingen jeg ønsker å gå nærmere inn på i denne prosjektoppgaven, er følgende: Trenger vi en ny regel om kildeskatt på renter og royalty når vi allerede har en rekke andre regler som skal hindre overskuddsflytting ...