• Margaret Thatcher - den usannsynlige lederen 

   Dahl, Kjetil; Abildsnes, Ole-Reinerth Rudnick (Master thesis, 2023)
   I oppgaven har vi belyst følgende hovedproblemstilling: Hvordan bidro Margaret Thatchers vilje til makt og skapertrang til hennes suksess – og til hennes ultimate fall? Margaret Thatcher var Storbritannias første ...
  • Organisasjonstilhørighet i en hybrid arbeidshverdag 

   Dahl, Kjetil; Sveen, Martine Haave; Nakken, Jarle (Master thesis, 2022)
   Oppgaven er basert på en kvantitativ undersøkelse i de to organisasjonene DNB Bank ASA og Pasientreiser HF for å avdekke om graden av hjemmekontor i organisasjonene har en effekt på medarbeidernes organisasjonstilhørighet. ...