• Ledelse 

      Christoffersen, Jon (Master thesis, 2022)
      Denne prosjektoppgaven tar for seg arbeidet med et utviklingsprosjekt for å forbedre den profesjonelle læringskulturen i møte med elever med traumer. Prosjektet ser hovedsakelig på den ledelsesmessige siden ved dette: i ...