• Rettferdig markedspris og gode prosesser 

      Barbo, Anne; Fuglset, Juliane Aslaksen (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne prosjektoppgaven har vært å få innsikt i hva næringsfestekunder av Opplysningsvesenets Fond (OVF) mener er problematisk med reguleringsprosessen av festetomter. Det pågår et arbeid med digitalisering i ...