• Påvirkning i et moralsk perspektiv 

      Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle (Master thesis, 2017)
      Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte ...