• Den unike digitale entreprenør 

      Teigen, Per Ivar; Aasrum, Aleksander Sagsveen (Master thesis, 2017)
      Oppgaven tar for seg den pågående digitaliseringsprosessen hos entreprenører i byggebransjen. Dette er en prosess som mange tror skal føre til fordeler, men som allikevel er krevende å innføre. I oppgaven ser vi på ...