• Sosiale mediers rolle i nasjonal krisekommunikasjon 

      Aas, Ellen Wennevold (Student paper, others, 2013-06-25)
      Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på i kriser. Nyere studier på sosial mediebruk i senere års kriser internasjonalt, tegner et bilde av faktisk bruk og egnethet av sosiale medier i kriser. Denne oppgaven benytter ...