• Beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen 

   Hansen, Christina Kulsveen; Berens, Jonathan Bjørnskau; Tauland, Martine Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Ved hjelp av kvalitativ metode med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode har vi undersøkt risiko for beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen. Vi har benyttet oss av følgende problemstilling: “Påvirkes risikoen for ...
  • Blindveien sykehjem - sykefravær 

   Eliassen, Daniel Eltervåg (Bachelor thesis, 2017)
   I vår oppgave bacheloroppgave i Human Resource Management ved BI Bergen har vi valgt å se på hvordan sykefravær påvirkes av ulike organisatoriske forhold. I oppgaven har vi valgt å fokusere på et sykehjem med høyt ...
  • Handelslekkasje ved Kleppestø Senter 

   Erlandsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen ...
  • Multikanalstrategien til Telenor 

   Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
  • Multiproject "hostile" environments 

   Berzal, Pablo (Bachelor thesis, 2017)
   This thesis addresses the problems and challenges of working in a multiproject environment, and what could we do to improve it. The thesis has been prepared in connection with the program BIK 6512 Project Management 3, ...
  • Virkemidler i endringsprosesser 

   Overå, Hans-Magnus (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt temaet virkemidler i endringsprosesser. For å dekke mitt ønskede fagområde har jeg valgt følgende problemstilling: ”Hvilke virkemidler motiverer selgere i en organisasjon som er i ...