• Ezinne Athletics 

   Okparaebo, Ezinne; Nesse, Martine Eirin; Strømme, Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss organisasjonen Ezinne Athletics, som per dags dato er en veldedig organisasjon som har som mål å få økt antallet av jenter med minoritetsbakgrunn i friidretten, da det tilbudet som ...
  • Helse og trivsel i små og mellomstore bedrifter 

   Eide, Asbjørn Korpberget; Utne, Tobias Birkeland; Liltved, Adrian (Bachelor thesis, 2018)
   Hovedformålet med denne oppgaven har vært å undersøke i hvilken grad små og mellomstore bedrifter legger til rette for helse og trivsel for sine ansatte. Ved å benytte oss av teoriene Krav-Kontroll-Støtte modellen og ...
  • Hvordan benyttes balansert målstyring som virksomhetsstyringssystem i Halden fengsel, hvilke barrierer har de møtt på og operasjonaliseres måloppnåelsen, sett opp mot relevant teori? 

   Bjerke, Glenn (Bachelor thesis, 2016-01-28)
   Balansert målstyring er et virksomhetsstyringssystem, utviklet på 90-tallet. Balansert målstyring er en modell som søker å bidra til operasjonalisering av virksomhetens strategi samt bedre måloppnåelse. Oppgavens formål ...
  • Hvordan kan Godtlevert øke lønnsomheten per kunde på lang sikt? 

   Flaatrud, Håvard Gustav; Tønjum, Fredrik Johansen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2017 i samarbeid med matkasseleverandøren Godtlevert. I starten av semesteret kom vi tidlig i samtaler med bedriften om hva slags utfordringer de hadde, ...
  • KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

   Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
   Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
  • Meland Elektro AS 

   Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...
  • Små og mellomstore bedrifter i NCE Media 

   Aasvang, Hans Are; Monsen, Hans Jørgen; Sørensen, Haakon Theim (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss næringsklynger. Næringsklynger er betegnelsen på en geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor samme næring. Vi har fokusert oppgaven mot NCE Media, som er medieklyngen ...
  • Sølvrev : Digital posisjonering i B2B-markedet 

   Dvergsdal, Daniel Klakegg; Erdal, Endre; Lem, Nils Johan Greve (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven er et resultat av kurset Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. I besvarelsen har vi tatt for oss markedsføringsbyrået Sølvrev og formulert følgende problemstilling: • Hvordan kan Sølvrev ...
  • Uniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekst 

   Birkeland, Kristine Skaalvik; Jensen, Ida Kristin; Heggdal, Karoline Ytre-Arna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- ...