Show simple item record

dc.contributor.authorStensrud, Michelle Helleren
dc.contributor.authorWilson, Stian
dc.contributor.authorHjelmås, Marthe Bjørgan
dc.date.accessioned2017-02-01T15:37:25Z
dc.date.available2017-02-01T15:37:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429204
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractFremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for å innovere og tilpasse seg raskt skiftende markedsendringer for å sikre sin konkurransesituasjon. Gjennom denne oppgaven skal derfor følgende problemstilling besvares: Hvilke markedskrefter har vært avgjørende for fremveksten av delingsøkonomien, og hvordan kan selskaper tilpasse sin forretningsmodell for å bedre møte de nye markedsendringene? Oppgavens to første kapitler presenterer bakgrunn og formål, samt teori omhandlende delingsøkonomien som fenomen og entreprenøriell aktivitet. I oppgavens tredje kapittel kartlegges ulike typer data, undersøkelsesdesign og innhentingsmetoder. På bakgrunn av teorien presentert i metodekapittelet er det valgt en kvalitativ tilnærming gjennomført ved åtte dybdeintervjuer med relevante respondenter, som blir presentert i oppgavens fjerde kapittel. Disse er valgt ut på bakgrunn av deres tidligere relevante erfaring, kunnskap og engasjement omkring delingsøkonomien som marked og fenomen. De empiriske studiene, legger sammen med det teoretiske rammevektet, grunnlaget for oppgavens analyse og konklusjon. Det avdekkes tre markedsdrivere for delingsøkonomien; sosiale, økonomiske og teknologiske. Sterkere forbrukermakt og modellens tilrettelegging for lavere transaksjonskostnader påvirker tradisjonelle forretningsmodellers attraktivitet, noe som legger press på bedriftenes evne til omstilling. Markedsinnsikt og innovasjon blir trukket frem som vesentlige elementer for videre mulighetsoppdagelse og overlevelse. I tillegg må bedrifter implementere en eller flere av delingsøkonomien verdikjede; ”Company-as-a-service”, ”Motivate-a-markedplace”, og/eller ”Provide-aplatform”, eller inngå partnersamarbeid med eksisterende delingstjenester.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleDelingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodellernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record