Show simple item record

dc.contributor.authorHanseth, Martin
dc.contributor.authorNorheim, Erlend Markus Hansen
dc.date.accessioned2017-02-01T15:27:50Z
dc.date.available2017-02-01T15:27:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429201
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractDen 14. September 2015 var det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Etter valget gikk Miljøpartiet De Grønne inn i byrådet (MDG). MDG er et parti som ønsker en grønnere by og et av forslagene var derfor et bilfritt Oslo sentrum innen 2019. Denne bacheloroppgaven utarbeider mulige løsninger for å etablere et bilfritt Oslo sentrum 2019. Hovedpoenget bak å skape et bilfritt Oslo sentrum er å redusere utslippsnivået ettersom utslippene allerede overskrider EUs grenseverdier for hva som er et akseptabelt nivå. Vi presenterer hva et bilfritt sentrum innebærer og ser mot Nürnberg som en av ”drømmebyene” ettersom det har vært bilfritt i flere år. I tillegg vil vi se mot andre byer som har gjennomført tiltak for å redusere klimagassutslippene. I februar 2016 vedtok byrådet i Oslo en klimastrategi ved navn ”klimakutt 2020”. Vi finner det derfor nødvendig å presentere hva et ”bilfritt sentrum” egentlig betyr. Det som imidlertid er sikkert er at et bilfritt sentrum vil kreve nye løsninger for varetransportører og varemottakere. Derfor var det naturlig å undersøke hvordan kundene og transportnæringen kan tilpasse seg for å løse utfordringene i et bilfritt Oslo sentrum. Innenfor ring 1 er det svært mange leveringer per dag og med et bilfritt Oslo sentrum vil det måtte tilrettelegges for at effektiviteten i vareleveringene kan opprettholdes. Derfor vil det bli belyst hvor omfattende vareleveringen i Oslo er i dag. Med så høy etterspørsel etter varer som det er idag viser oppgaven til tre mulige løsninger for et bilfritt sentrum. De mulige løsningene som blir studert i oppgaven er konsolideringssenter, ulike former for miljøvennlig kjøretøy og nattkjøring. Vi har så utformet underspørsmål til hvert av tiltakene som skal hjelpe til å besvare problemstilingen. For å besvare spørsmålene har vi av metode valgt en litteraturstudie for å se effekten av tidligere gjennomførte tiltak av å redusere klimagassutslipp basert på resultater fra andre byer. Den viktigste litteraturen, som vår oppgave bygger på, er så presentert i en litteraturmatrise. Videre er det benyttet kvantitativ data for å beregne omfanget av vareleveringer i Oslo sentrum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlogistikkledelsenb_NO
dc.subjectsupply chain managementnb_NO
dc.titleBilfritt Oslo sentrum 2019nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record