Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTøsdal, Malin
dc.contributor.authorHumlekjær, Helene
dc.contributor.authorAxelsen, Ninni Therese
dc.date.accessioned2017-01-25T14:07:45Z
dc.date.available2017-01-25T14:07:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428324
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven utviklet en integrert kommunikasjonskampanje i bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon. Kampanjeplanen er utarbeidet for Nordisk Film Kino, og tar utgangspunkt i organisasjonens ønske om å rekruttere flere unge til Victoria kino. Formålet er å øke kjennskap til kinoen og rekruttere flere medlemmer til fordelsklubben Kinopluss. Kampanjen har blitt utviklet for å informere, få aksept og oppmuntre til handling blant målgruppen. Vi har valgt å følge Ronald D. Smiths “Strategic Planning For Public Relations” gjennom oppgavens forløp. Kampanjen er delt inn i fire ulike faser, herunder formativ analyse, strategi, taktikk og evaluering. Fase 1: Den formative delen legger grunnlaget for oppgaven gjennom situasjons-, organisasjon, og interessentanalysen. Her samlet vi inn informasjon om organisasjonen og hvilke utfordringer den stod overfor. Neste steg i fasen var datainnsamling hvor primærdata ble samlet inn gjennom kvalitative og kvantitative analyser. Det ble gjennomført totalt seks dybdeintervjuer bestående av Kinopluss medlemmer og ikke-medlemmer. I spørreundersøkelsen fikk vi svar fra 106 Kinopluss respondenter. En SWOT oppsummerte tidligere funn og eventuelle fremtidig utfall. Ut i fra disse opplysningene definerte vi Victoria kinos ønskede posisjon, etterfulgt av overordnet mål og delmål. Fase 2: Den strategiske fasen innebar å definere riktig strategi for hvordan organisasjonen skal oppnå ønsket posisjon. Her formulerte vi proaktive handlings- og kommunikasjonsstrategier etterfulgt av en budskapsstrategi som skulle være gjennomgående i kampanjen. Fase 3: Denne fasen omhandler selve kampanjen og tar for seg ulike kommunikasjonstaktikker. Her presenterte vi det gjennomgående konseptet #KinoAndChill og de ulike tiltakene som skal støtte opp under dette. En tidsplan ble videre fastslått for implementering av kampanjetiltakene, etterfulgt av et budsjett. Fase 4: Det siste steget var evaluering. I fasen presenteres de ulike metodene for evaluering av kampanjen gjennom systematisk måling av resultatene, basert på i hvilken grad målene er nådd. Til slutt la vi frem et forbedringspotensial hvor vi kommenterte hva som kunne blitt gjort annerledes i oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeplanleggingnb_NO
dc.titleKampanjeutvikling for Nordisk Film Kino, ved Victoria kinonb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel