Show simple item record

dc.contributor.authorAndresen, Adrian
dc.contributor.authorØyen, Hans Egil Glomnes
dc.date.accessioned2014-09-11T10:53:45Z
dc.date.available2014-09-11T10:53:45Z
dc.date.issued2014-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219383
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractVi bestemte oss tidlig for å skrive en oppgave om sosiale medier ettersom dette er et tema som interesserer oss begge, samtidig som sosiale medier innehar et enormt potensiale for bedrifter. Ettersom sosiale medier ble for generelt, valgte vi å vinkle det inn mot en spesifikk bransje, nemlig restaurantbransjen. Da vi tok fatt i restauranter og deres aktivitet på sosiale medier ble vi overrasket over hvor få som faktisk brukte denne kanalen aktivt. Sosiale medier omgår oss alle til en hver tid. Vi har tilgang til plattformer som Facebook, Instagram og mange flere rett fra mobilen, nettbrettet og datamaskin. Mulighetene er store for å øke kjennskap, engasjere og tiltrekke forbrukere. Vi valgte derfor å definere problemstillingen vår til følgende; Hvordan skal restauranter kommunisere på best mulig måte gjennom sosiale medier? For å svare på denne problemstillingen startet vi med å gjennomføre et omfattende litteratursøk for å finne teori som omhandlet hvordan bedrifter bør benytte seg av sosiale medier. Vi tok for oss forbrukeratferd, merkevarebygging, sosiale medier og kommunikasjon for å få en god tyngde på oppgaven. Vi valgte i tillegg å bruke annen relevant sekundærdata. I metodedelen går vi grundig gjennom hele forskningsprosessen. Hensikten med prosessen er å samle inn relevant primærdata som kan hjelpe oss å besvare problemstillingen. Vi startet med å utforme en intervjumal for deretter å gjennomføre dybdeintervju med to restauranter. Videre utformet vi et spørreskjema med forankring i svarene fra dybdeintervjuene og teorien. Spørreskjemaet ble godkjent av veileder og vi gjennomførte en pretest før vi sendte det ut. Vi benyttet oss av et bekvemmelighetsutvalg gjennom Facebook og e-post. Hensikten med spørreundersøkelsen var å kartlegge hvordan restauranter burde tilnærme seg og kommunisere på sosiale medier for å skape best mulig relasjon til forbrukerne. Her var vi ute etter forbrukervaner, forbrukernes egne meninger og tanker om hvordan de synes restauranter burde opptre på sosiale medier. Videre presenterte vi de ulike funnene fra spørreundersøkeselen, før vi analyserte resultatene opp mot undersøkelsesspørsmålene. Avslutningsvis har vi gitt en konklusjon på problemstillingen vår og gitt videre anbefalinger for hvordan restauranter bør tilnærme seg sosiale medier. Vi har anbefalt hvordan restauranter bør oppføre seg på sosiale medier, hvilke plattformer de bør benytte seg av og konkrete tiltak de bør gjennomføre for å lykkes, spesielt på Facebook og Instagram. Vi har lagt mest vekt på Facebook og Instagram ettersom disse viste seg å være de sosiale mediene restauranter vil få størst utbytte av.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleRestauranter på sosiale mediernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record