Show simple item record

dc.contributor.authorKolstad, Simen Lundeby
dc.contributor.authorSkovborg-Hansen, Kaja
dc.date.accessioned2014-09-11T08:48:48Z
dc.date.available2014-09-11T08:48:48Z
dc.date.issued2014-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219328
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractNæringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) arbeider med å styrke det regionale næringsliv. På bakgrunn av tidligere forskning, vekkes det interesse rundt hvordan man skal beholde de menneskelige ressursene og kompetansen i regionen, for å drive et bærekraftig næringsliv. Det er mange aktører i Trondheimsregionen som bidrar til å øke arbeidsattraktiviteten, men likevel er det utallige studenter som flytter til andre steder etter endt utdanning. I denne sammenheng ønsker vi å undersøke hvordan NiT bør bidra til at arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen blir mer attraktivt for studentene. Av den grunn har vi inkludert teori om stedsmarkedsføring, og teori vedrørende hvordan man får til et effektivt og koordinert samarbeid på tvers av ulike aktører. På bakgrunn av sekundærdata har vi en grunnleggende forståelse av situasjonen mellom student og næringsliv. Dermed valgte vi et deskriptivt design for vår undersøkelse, hvor vi har gjennomført web-baserte undersøkelser både blant studenter og medlemsbedriftene til NiT. Vi må ta i betraktning feilkilder og variasjon i representativiteten blant besvarelsene som er innhentet, og resultatene tolkes dermed med forsiktighet. I dag synes både informasjonsformidlingen mellom student og næringsliv, omdømme og attraktiviteten til regionen, og samarbeidet mellom studieinstitusjon og næringsliv å være et problem. Om næringslivet og studieinstitusjoner inngår en strategisk allianse, med NiT som initiativtaker, vil man kunne utvikle et samarbeidsprosjekt som kan lede til innovasjon og utvikling. Den strategiske alliansen vil være avhengig av å samle alle involverte aktører i en næringsklynge. Når man skal nå en sprikende og stor målgruppe er det avgjørende med koordinering og samarbeid mellom de ulike aktørene. Her bør man komme til enighet om hvilket omdømme man ønsker at regionen skal oppnå, og kommunisere helhetlig og målrettet ut mot fremtidige arbeidstakere. Et tettere nettverk mellom student og næringsliv kan bidra til å skape en større arbeidsattraktivitet og et bedre omdømme av regionen. Et ytterligere fokus på samspillet mellom student og næringsliv vil stå i tråd med NiT sine vedtak om å legge til rette for nyetableringer, og deres visjon om å skape et sterkere næringsliv. Likevel er de avhengige av aktører som har større beslutningsmyndighet, for at ulike tiltak skal iverksettes. En implementering av våre anbefalinger kan være med på å styrke NiT sin posisjon i det regionale næringsliv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedsføring
dc.titleStudenter og næringsliv i samspillnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record