Show simple item record

dc.contributor.authorAlstad, Katrine Sivertsen
dc.contributor.authorBrøseth, Martin
dc.contributor.authorChanont Bjerkvik, Thommas Ahtit
dc.date.accessioned2014-09-10T08:30:41Z
dc.date.available2014-09-10T08:30:41Z
dc.date.issued2014-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219232
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin har gjennom sine 30 år i bransjen utført oppdrag for private, bedrifter, kommuner og fylket. De siste årene har de gjennomført og deltatt på flere av de største byggeprosjektene i Bodø kommune, deriblant prosjektet Kulturkvartalet hvor de opererte som hovedentreprenør. Deres formål for å drive virksomhet er å kunne tilby alt av entreprenørvirksomhet innen grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg. I oppgaven har vi valgt å se på Jan Terje Karlsens åtte styringsfaktorer, for å belyse vårt tema: styring av store byggeprosjekter. Valget falt på de åtte styringsfaktorene etter anbefaling fra vår veileder og foreleser i prosjektledelsesfaget. Gruppen kom til enighet om at dette var et interessant utgangspunkt, da det omhandler de fleste aspekter ved styring av et prosjekt. Vi utredet følgende problemstilling: “Hvordan gjennomførte Alstad Maskinbedrift prosjektet Kulturkvartalet i henhold til Karlsens åtte styringsfaktorer?” Ut i fra de åtte styringsfaktorene har vi målt og avdekket hvor integrert styringsprosessene er i virksomhetens gjennomføring av byggeprosjektet Kulturkvartalet. Våre evalueringer er gjort på bakgrunn av et dybdeintervju, gjennomført med prosjektleder og daglig leder. Dette ble samtidig målt opp mot vår sekundærdata. Våre funn og slutninger skal kunne uttrykke til en viss grad Alstad Maskin sin gjennomføring av de respektive styringsfaktorene. Oppgaven skaper et helhetlig bilde av bedriftens organisering av sin ressursallokering i henhold til Karlsens åtte styringsfaktorer. Vi ser at flere av styringsfaktorene henger tett sammen, eksempelvis kostnad og kontrakt. Store deler av kostnadsstyringen til Alstad Maskin er å finne i kontrakten og kontraktsforhandlingene. Også faktoren omfang, som omhandler avvik og endringer, hadde konsekvenser for oppfølgingen av kostnad og fremdrift. Kvalitetsstyringen i bedriften baseres mye på KS-system fra MEF med utgangspunkt i Norsk Standard, samt egenutviklede skjemaer internt i bedriften. Således viser de til samarbeid mellom ledelsen og de ansatte ved utvikling av diverse avviks- og endringsskjemaer, samt praktisk arbeid ute på anlegget. Til tross for organisasjonens begrensede ressurser, var administrasjonen likevel svært delaktig ute på arbeidsanlegget. Dette styrket arbeidsmoralen og samværet internt. Forholdet til interessentene ble håndtert på en profesjonell måte, da prosjektleder selv tok tak i hendelser som oppsto. Stenging av gaten ved anlegget skapte mye uro og diskusjoner hos de berørte interessentene, i tillegg stridet det imot kontrakten. Allikevel måtte dette utføres på bakgrunn av virksomhetens usikkerhetsstyring, da det handlet om å ivareta interessentenes og omgivelsenes sikkerhet. Vår konklusjon viser til at bedriften har en logisk og rasjonell fordeling av ressursene sine. Til tross for uforutsette hendelser underveis, gjennomførte de prosjektet med suksess.nb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleProsjektstyring i Alstad Maskinbedrift ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record