Show simple item record

dc.contributor.authorLøberg, Frode
dc.date.accessioned2012-11-16T10:19:55Z
dc.date.available2012-11-16T10:19:55Z
dc.date.issued2012-11-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95141
dc.descriptionExecutive Master of Management i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å beskrive hvordan tre norske virksomheter har valgt å drive styring av sine prosjektporteføljer og kommentere deres praksis. Jeg har valgt følgende problemstilling med delproblemstillinger:  Hvordan er praksisen for styring av prosjektportefølje i tre norske virk-somheter? - Hva slags prosjektporteføljer har de tre virksomhetene? - Hvordan er virksomhetene organisert for å jobbe med porteføljer? - Hvordan styres virksomhetenes prosjektporteføljer? De siste årene har det vært en utvikling mot at virksomheter mer og mer tar i bruk prosjektarbeidsformen for å realisere målsetninger. Dette medfører at de får fler og fler prosjekter i alle stadier å holde kontroll på. Igjennom forskning har man forsøkt å finne metoder for hvordan man skal kunne drive med mange prosjekter på en effektiv måte. De senere årene har det i tillegg kommet en del standarder som foreslår metoder for hvordan dette kan gjøres. I oppgaven starter jeg med å ta frem noe teori på dette området. Deretter belyser jeg valgene som de utvalgte virksomhetene har gjort for å styre sine prosjektporte-føljer. Jeg oppsummerer analyse og drøfting i 15 delkonklusjoner knyttet til et skjema med spørsmål som jeg mener man bør tenke over når man driver med prosjektpor-teføljer. Hovedkonklusjonen - som er min teori basert på hva jeg har funnet ut i denne stu-dien, er at prosjektporteføljestyring gjøres forskjellig i virksomhetene og at dette sannsynligvis er betinget av forhold som er knyttet til virksomheten. Avhengig av virksomhetens situasjon og karakteristika må dette tilpasses. One size does not fit all project portfolios.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleStrategirealisering gjennom prosjektporteføljestyringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record