Show simple item record

dc.contributor.authorAsbølmo, Marte Sofie
dc.contributor.authorDrevland, Marthe Worvik
dc.contributor.authorKamp, Maren Larsen
dc.date.accessioned2013-12-19T12:52:52Z
dc.date.available2013-12-19T12:52:52Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94583
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet med utgangspunkt i barneklær- og leketøysbutikken Kool Kidz i Trondheim og Oslo. Målet med oppgaven var å etablere kundeinnsikt for å gi Kool Kidz en konkurransefordel. Funnene kan likevel brukes av hele bransjen, da de kvalitative og kvantitative undersøkelsene er utformet på en slik måte at informasjon om småbarnsforeldre har stått i fokus, ikke deres kjennskap og holdninger til Kool Kidz, selv om dette også selvfølgelig er tatt med. For å konkretisere oppgaven har vi tatt utgangspunkt i den overordnede problemstillingen: “Hvordan kan Kool Kidz oppnå en sterk posisjon i markedet?” For å svare på problemstillingen har vi lagt vekt på forbrukersosiologiske variabler og målgruppens holdninger og atferd i forhold til forbruk av barneprodukter. Til slutt har vi sett på hvem som kan være en aktuell målgruppe for Kool Kidz. For å besvare disse tematikkene har vi tatt teoretisk utgangspunkt i hvordan forbruk kan uttrykke makt, identitet, kjærlighet og kjønn. I tillegg har vi sett på hvordan motivasjon, persepsjon, kjennskap og holdninger til merkevarer og kjøps- og beslutningsprosesser kan påvirke valg av barneprodukter. For å aktualisere temaet har vi utført en kvalitativ undersøkelse, bestående av 10 dybdeintervjuer med foreldre. Det er også utført en kvantitativ undersøkelse for å se større linjer og sammenhenger. Funnene viser at foreldre blir påvirket av trender, sosial gruppe og barnas egne ønsker når de er gamle nok til å ha produktpreferanser. Vi ser at mødrene er de som lettest blir påvirket og som kjøper mest til barna. Vi har også funnet ut at selv om store deler av respondentene oppgir å være mest opptatt av kvalitet, handler de ikke nødvendigvis ut fra dette. Ut fra verdier og økonomisk og kulturell kapital har vi satt opp en matrise inspirert av Bourdieu og Norsk monitor. Vi har til slutt anbefalt en målgruppe, Trendsetterne, og strategisk utgangspunkt for Kool Kidz for at de skal kunne etablere en sterk posisjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleBarneklær og leker som forbruksfenomen : viktigheten av kundeinnsiktno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record