Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValbrek, Chris Alexander
dc.contributor.authorNordback, Eirik Rogstad
dc.date.accessioned2013-12-19T08:15:01Z
dc.date.available2013-12-19T08:15:01Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94575
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractOppgaven bygger på følgende problemstilling: ”Hvordan kan Byggmakker Tiller optimalisere ressursbruk ved hjelp av implementering av lean?” Innledningsvis har vi gitt en grundig beskrivelse av butikken og organisasjonen for og kunne identifisere situasjoner hvor det forekommer sløsing. I intern og ekstern analyse har vi gitt et ytterligere bilde av momenter ved butikken, kundene og konkurrentene. Deretter gir vi en innføring i konseptet lean og dens historiske utviklingen. Videre retter vi teorien mot de aspektene av lean-teori som er relevant med problemstillingen; lean i operasjonelt nivå, strategisk nivå og lean i servicebransjen. Avslutningsvis supplerer vi med teori innen kommunikasjon og motivasjon begrunnet i at servicen er definert som hovedproduktet. I metodekapitlet beskriver vi hvilke metoder som er benyttet for innhenting av data. Vi definerte målområdene sammen med daglig leder og med inspirasjon fra tidligere undersøkelser gjort ved bygget og konsernet. Av dette utarbeidet vi en kundeundersøkelse og en ansattundersøkelse, og videre presenterer vi sekundærdata som er benyttet fra byggevarebransjen. I resultat og analyse kommer vi frem til at pris, service, utvalg av produkter og kvalitet på produktet er de viktigste kundeverdiene. Begrensningene i oppgaven legger grunnlaget for at vi analyserer service og utvalg av produkter. Dette legger grunnlaget for de resterende faktorene vi analyserer. I kapittelet om tiltak presenterer vi våres løsninger som kan redusere sløsing og øke kundeverdi gjennom ressursoptimalisering, og konkluderer avslutningsvis med implementering av følgende tiltak: • Produsere kartbrosjyre • Økt opplæring hos de ansatte • Etablere avdelingsmøter • Endring i rutiner i henhold til betjeningen av kunder Og en oppfordring om å lage et strategidokument spesifikt for Byggmakker Tiller.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleRessursoptimalisering gjennom leanimplementering hos Byggmakker Tillerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel