Show simple item record

dc.contributor.authorMelgård, Petter Trøan
dc.contributor.authorTran, Minh Hao
dc.contributor.authorRyggen, Oda
dc.date.accessioned2014-02-14T11:25:11Z
dc.date.available2014-02-14T11:25:11Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94557
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractBacheloroppgaven tar utgangspunkt i den trønderske treningskjeden 3T og deres interne innflyttingsprosjekt ved treningssenteret 3T-Solsiden. Etter førstegangsmøtet med bedriften ble det opplyst at prosjektet ble styrt av to prosjektledere. Hovedtemaet ble derfor delt ledelse av prosjekt. For å analysere hovedtemaet, er Ichak Adizes´ teorier angående managementroller i boken How to Solve The Mismanagement Crisis (1979) blitt valgt som hovedteori. Problemstillingen lyder som følger: “Hvordan ble innflyttingsprosjektet 3T-Solsiden styrt i forhold til Ichak Adizes managementroller og krav til effektiv managementmix?” Kapittel 2 beskriver primær- og sekundærdata, og hvordan disse skal analyseres videre i oppgaven. Samtidig blir det utført en kildevurdering og en kritikk av metodene som blir brukt. For å undersøke hovedtemaet og svare på problemstillingen blir det brukt et eksplorativt design. Gjennom innhenting av primærdata blir det gjennomført en kvalitativ undersøkelsesmetode med dybdeintervju. Sekundærkildene benyttet i denne oppgaven stammer fra teorier rundt områdene management, lederroller og prosjektledelse, som berører fagområde og problemstilling. Oppgavens hovedkapittel er delt opp i tre delkapitler fra Adizes´ teorier (1979). Delkapittel 3.1 omhandler managementrollene og mismanagementstilene til Adizes. Her blir prosjektlederne tildelt de managementrollene som beskrev dem best under prosjektet. Deretter får prosjektlederne definert en managementstil ut i fra sammensetningen av mangementrollene. Sammensetningen til prosjektleder 1 gir managementrollene pAeI, som blir beskrevet som managementstilen The Participative Administrator. Sammensetningen til prosjektleder 2 gir managementrollene Pa00, og det fører til at vedkommende kan beskrives som mismanagementstilen The Slave Driver. Videre skal delkapittel 3.2 gi svar på hvilke managementroller som hadde passet best for prosjektet 3T-Solsiden, og hvilken managementmix prosjektlederne optimalt sett burde hatt for å oppfylle prosjektets krav. Her anvendes prosjektteoriene om prosjekttyper til Briner, Hastings og Geddes, og teoriene til Adizes blir brukt som supplerende teori. For å oppfylle kravene til et konkret prosjekt, måtte managementmixen til prosjektlederne ligne en dirigent. Dette ble managementstilen PAei som Adizes omtaler som The Governor. Siste delkapittel omhandler utvikling og trening av prosjektlederne hver for seg, managementmixen de har til sammen og av organisasjonen som helhet. Ettersom prosjektlederne hadde en managementmix som var veldig lik det som de ideelt sett skulle hatt, blir fokuset på hvordan prosjektlederne kan forbedre fasen før prosjektstart. Her analyseres det hva og hvordan de hver for seg og som et lederteam, kan trene og utvikle PAEI-egenskaper. Prosjektleder 1 bør først og fremst utvikle entreprenørrollen, slik at vedkommende blir managementstilen som Adizes kaller for The Zealous Newcomer (pAEI). Prosjektleder 2 på sin side bør utvikle E- og I-egenskapene for å komme seg ut av mismanagementstilen og på sikt bli The Governor (PAei). Med de nye managementstilene vil prosjektlederne til sammen oppfylle den effektive managementmixen PAEI. For å unngå at organisasjonen eldes, vil en desentralisering av bedriften kunne være en løsning. I konklusjonen kommer det frem at managementrollene prosjektlederne hadde under prosjektet var en god managementmix tilpasset det konkrete prosjektet. Til sammen var prosjektlederne sterke i P- og A-rollene, noe som var de viktigste egenskapene prosjektet krevde. Det prosjektlederne derimot manglet av roller før prosjektstart, var mer av E- og I-rollen. Spesielt E-rollen kan vise seg å være viktig for prosjektlederne og 3T som organisasjon i fremtiden. Denne rollen utvikler egenskaper en trenger for å kontinuerlig forbedre seg, og for å gripe de mulighetene som oppstår.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleGuvernørens prosjektledelseno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record