Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Silje Trøan
dc.contributor.authorBakken, Alexander Rødøy
dc.contributor.authorKarlsen, Ellen Heum
dc.date.accessioned2012-10-18T13:34:09Z
dc.date.available2012-10-18T13:34:09Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94501
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi samarbeidet med Lerøy Hydrotech AS som er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Oppgaven handler om planleggingen av et omorganiseringsprosjekt, hvor Lerøy Hydrotech AS skal legge ned slakteriet i Kristiansund, for å så slakte all fisk hos ekstern samarbeidspartner, Salmar på Frøya i Sør-Trøndelag. Prosjektledelsesfaget er et stort fag, som består av mange muligheter og temaer. Det første vi måtte gjøre var å begrense oss og gå gjennom faget for å så velge ett tema til oppgaven. Ut i fra hva vi anså som mest interessant valgte vi planlegging av prosjekt. Vi valgte å angripe oppgaven ved å analysere hvordan Lerøy Hydrotech AS har planlagt dette prosjektet ut fra modellen som ble popularisert av Harold Kerzner (Chatfield 2010), prosjekttrekanten. Prosjekttrekanten består av tre faktorer; tid, kostnad og omfang. Ettersom et av målene med prosjektet var kvalitetsforbedring har vi også valgt å ta med kvalitet som en fjerde faktor. Ut i fra prosjektet og hovedmodellen har vi kommet frem til problemstillingen: ”Planleggingen av omorganiseringsprosjekt.” For å så avgrense denne til: ”Hvordan gjennomføres planleggingen av omorganiseringsprosjekt i Lerøy Hydrotech AS i forhold til prosjekttrekanten?” Ut fra analysene har vi funnet ut at prosjektet er jevnt over godt planlagt. Bedriften har over en lengre periode utarbeidet en strategirapport, som etter hvert viste at en omorganisering av slakteriet var nødvendig. Man kan se at Lerøy Hydrotech AS ønsket å gjennomføre prosjektet raskt, noe som gikk utover at planarbeidet med prosjektet ble satt litt til side. Planlegging er veien til suksess, og ut fra kvalitet og kostnad er dette et godt gjennomført prosjekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titlePlanlegging av prosjekt : veien til suksessno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record