Show simple item record

dc.contributor.authorVestad, Kristine Jeanette
dc.contributor.authorHangerhagen, Karina
dc.contributor.authorSagvik, Christine
dc.date.accessioned2012-10-18T11:49:59Z
dc.date.available2012-10-18T11:49:59Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94473
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractI denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt dette samarbeidet fordi vi har personlig kjennskap til bedriften, og synes deres konsept er nytt og spennende. Vi har utarbeidet problemstillingen ”Hvilken gjensidig effekt har merkesamarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse?” For å besvare problemstillingen har vi benyttet oss av sekundærdata, som vi har sammenfattet i teorikapitlet. De sentrale temaene vi har tatt for oss er; merkevarer, merkeassosiasjoner, merkesamarbeid, merkeevaluering og posisjonering. Teorikapitlet la grunnlaget for å innhente primærdata innenfor emnet. Vi valgte å kombinere en kvalitativ, og en kvantitativ tilnærming, hvor vi gjennomførte en spørreundersøkelse og to ekspertintervju. Analysen følger strukturen til teorikapitlet, som er bygd opp etter de fem hovedtemaene nevnt ovenfor. I analysen har vi drøftet empirien opp i mot teorien, og deretter kommet med delkonklusjoner. Analyseverktøyet vi har benyttet oss av er SAS JMP. Avslutningsvis i oppgaven har vi utformet en konklusjon basert på hovedfunnene fra analysekapitlet. Her ser vi at NLA fungerer som en kanal for å nå forbrukere som er opptatt av sikkerhet, altså lette inngangsbarrierene for Aidcom. Dette igjen er med på å forenkle jobben, samt redusere kostnadene for Aidcom. Dette bidrar også til mer stabile inntekter, i form av fast inntekt. En ulempe med samarbeidet kan være at NLA overskygger Aidcom, og at kundene kan se på samarbeidet som en enhet, slik at Aidcom derfor mister sin særegenhet. Fordeler NLA har ved å inkludere Aidcom i sitt medlemskap er at de får økt verdien på produktet sitt, og derfor møter kundenes behov på en bedre måte. Dette igjen fører til mer fornøyde kunder. De får også utvidet assosiasjonsnettverket sitt, og på denne måten har de mulighet til å nå ut til nye segmenter. Eventuelle ulemper for NLAs del vil være dersom Aidcom ikke svarer til forventningene, og at dette slår negativt tilbake.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleMerkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanseno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record