Show simple item record

dc.contributor.authorNarci, Hakan
dc.date.accessioned2010-10-19T12:57:32Z
dc.date.available2010-10-19T12:57:32Z
dc.date.issued2010-10-19T12:57:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94453
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractDenne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 har jeg foretatt en analyse av de makroøkonomiske forholdene i Verden, Europa og Norge, som viser effekten av finanskrisen og fremtidsutsiktene for flyindustrien, samtidig som Norwegian Air Shuttle ASA sin posisjon i markedet belyses. I del 3 følger en omfattende strategisk analyse av både fly industrien generelt og Norwegian Air Shuttle ASA spesielt, som viser at selskapet opererer under hard konkurranse både nasjonalt og internasjonalt, men til tross for dette ser fremtidsutsiktene lys ut. I del 4 følger en regnskapsanalyse av selskapet, med fokus på selskapets utvikling i avkastning på investert kapital og finansiell risiko. Denne analysen viser at selskapet har hatt høy volatilitet de siste årene, og at deres finansielle risiko er middels. Videre i del 5 presenterer og utdyper jeg ulike metoder for verdsettelse som jeg finner relevante i forhold til oppgaven; I del 6 dreier det seg om behandling av operasjonell leasing i verdsettelse og hvordan behandle Norwegians Air Shuttle ASA fremtidige leasingforpliktelser. I del 7 beregner jeg avkastningskravet til egenkapitalen og totalkapitalen for Norwegan Air Shuttle ASA. I del 8 fremkommer det sentrale, altså essensen i oppgaven, nemlig anvendelse av verdsettelsesteori for å estimere markedsverdien av egenkapitalen til selskapet. Dette med hovedvekt på FCFF analyse. Denne analysen kommer frem til en verdi per aksje på 184 NOK, noe som tyder på at aksjen er undervurdert, siden aksjen per i dag (09 april 2010) handles til 155 NOK på Oslo børs. FCFF - analysen underbygges til slutt med sensitivitets- og multiplikatoranalyser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleVerdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record