Show simple item record

dc.contributor.authorBostrøm, Ola Aalmo
dc.contributor.authorHovdal, Mats Nilsen
dc.date.accessioned2010-01-25T13:02:55Z
dc.date.issued2010-01-25T13:02:55Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94408
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractMed forankring i teori og gjennom observasjon og intervjuer skal vi med objektiv innfallsvinkel, tolke og beskrive prosjektkulturen i Rockheim. Problemstillingen vår er: ”Hvordan er kulturen i prosjektorganisasjonen Rockheim?”. Begrepet kultur, organisasjonskultur og prosjektkultur har flere forskjellige betydninger. Men vi velger i denne oppgaven å tolke at kulturen i en organisasjon eller prosjektgruppe som "måten vi gjør ting på her hos oss". For å kunne forstå, tolke og beskrive prosjektkulturen bedre valgte vi å operasjonalisere den etter Edgar Scheins modell (Schein 1987:12) hvor han behandler den i tre nivåer. 1. Artefakter og produkter, 2. verdier og 3.grunnleggende antagelser. Ved hjelp av det eksplorerende designet vil vi undersøke og finne kvalitativ data som kan gi oss en bedre innsikt og forståelse av Rockeheims prosjektkultur. I vår oppgave har vi valgt å hente inn primærdata ved hjelp av intervjuer/dybdeintervjuer og observasjoner. Vi skal intervjue nøkkelpersoner i organisasjonen samt observere hvordan møter og rutiner er på arbeidsplassen. Fremgangsmåten vi skal følge er hentet fra Edgar H. Scheins bok: Organisasjonskultur og ledelse – Er kulturendring mulig? Første observasjon: Møte med vår insider, vår kontaktperson og prosjektkoordinator i Rockheim. Observerte en åpen og uformell kultur med flat organisasjonsstruktur. Andre Observasjon: Få forandringer fra første observasjon. Insideren beskriver en åpen og uformell prosjektkultur. Avgjørelser skjer demokratisk. Hun forteller at de mest avgjørende hendelsene var konflikt med Oslos popsenter og opphavsrettproblematikken. Vårt andre intervjuobjekt (intervjuobjekt B) beskriver en åpen og uformell prosjektkultur. Organisasjonen er flat, kommunikasjonen er åpen og lite strukturert. Lett og komme med egne ideer. Ingen krav til bekledning eller væremåte. Han forteller at de mest avgjørende hendelsene var kommunikasjon med utstillingsarkitekten, opphavsrettproblematikken, konkursen til Saga og Rockipedias betaversjon. Ut fra artefaktene kan vi trekke noen få verdier som er helt tydelige: Åpenhet, uformellhet, demokrati og respekt for kompetanse og likeverd. Ut fra de viktigste avgjørelsene tolker vi verdiene: Godt forhold til de andre pop og rock senterene, god kommunikasjon med leverandøren, godt omdømme og at produktkvaliteten er viktigst (scope). Fra de verdifunn som vi tolket fra artefakter og verdier, samt de inntrykk som vi personlig satt igjen med etter møte med kulturen, utarbeidet vi en rekke grunnleggende antagelser. Disse grunnleggende antagelsene plasserte vi i syv kategorier sortert etter område eller tema: Stor grad av åpenhet, liten grad av formalitet, vekt på demokrati og likeverd, stort fokus på produktets kvalitet, pålagt å ha samarbeid med Oslos popsenter, god kommunikasjon og forhold til leverandørene og viktigheten av et godt omdømme. Antagelsene ble så etterprøvd ved å presentere de for vår insider. Vår insider var veldig enig i vår fortolkning og kunne bekrefte det mesteen
dc.format.extent325163 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleRockheim : prosjektkulturen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record