Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJakobsen, Christian Røst
dc.contributor.authorHembre, Peder
dc.contributor.authorEliassen, Jens
dc.date.accessioned2010-01-25T12:33:01Z
dc.date.issued2010-01-25T12:33:01Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94404
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractCleanTech Mid-Norway er en nylig stiftet miljøteknologisk nettverksforening, som har som visjon å øke medlemsbedriftenes potensial i et nasjonalt og internasjonalt marked samtidig som det bidrar til løsninger for globale utfordringer innen miljø. Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å ta for oss prosjektet CleanTech Mid-Norway fra ide til stiftelse. Vi valgte temaet ledelse, som gruppen var spesielt interessert i og tok utgangspunkt i de fjorten integrerende prosesser for å se på ledelsen av prosjektet CleanTech Mid-Norway. Dette ledet oss til følgende avgrensede problemstilling: ”Hvordan har prosjektleder ledet prosjektet sett ut i fra de fjorten integrerende prosesser?” Ut i fra de fjorten integrerende prosesser har vi avdekket hvor godt fokusert prosjektleder har vært innenfor de respektive prosessene. I forhold til at prosjektet var et mellomstort hverdagsprosjekt måtte vi ta hensyn til dette ved evaluering av prosessene. Evalueringene gjennomførte vi ved hjelp av data fra kvalitative dybdeintervjuer av prosjektleder og 2 primærinteressenter. Ut i fra disse innsamlede data identifiserte vi hvor godt prosjektleder dekket de 3 hovedsamlingene av prosesser. Vi så at prosjektleder har hatt best fokus på å koble inn interessentene hvor han har mestret å se helheten i prosjektet, og i sin nettverksbygging skapt sterke relasjoner til interessentene. I hold på ballen har prosjektleder gjort en relativt god jobb. Vi så at han gjorde en særdeles god innsats med å holde hele gruppa informert, men at det fantes mangel på struktur i forhold til prosjektplaner. I forhold til å fokusere på resultater så vi at prosjektleder har hatt noe variabelt fokus. Vi så også her at mangel på prosjektplaner dro ned helhetsinntrykket. Ut i fra våre analyser er vår konklusjon at prosjektleder har ledet prosjektet på en tilfredsstillende måte, spesielt med tanke på at prosjektet er i mål, men vi så at det var flere områder hvor han kunne ha hatt bedre fokus.en
dc.format.extent649944 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleProsjektledelse i CleanTech Mid-Norwayen
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel