• Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Balansert lederskap 

   Vaagaasar, Anne Live; Müller, Ralf Josef (Journal article, 2020)
   Denne artikkelen diskuterer hvordan man kan kombinere vertikalt og horisontalt lederskap effektivt i prosjekter, altså hvordan lederskapet i prosjektet kan skifte mellom teammedlemmer og den formelt utpekte prosjektlederen ...
  • Du er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning 

   Onarheim, Benedicte Astor; Lofquist, Eric (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Overgangen til studier i høyere utdanning, enten som ung eller voksen student, kan oppleves stressende og vanskelig og i verste fall medføre emosjonelle problemer og avslutning av studiet. Nye undersøkelser viser at mer ...
  • Er norske bedrifter digitale sinker? 

   Sannes, Ragnvald; Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen spør vi om norske bedrifter er digitale sinker. Dette belyses gjennom en internasjonal spørreundersøkelse til IT-direktører i store selskaper i Asia, Nord-Amerika, Europa, Sverige og Norge. Dataene viser ...
  • Grønn vekst i Norge mot 2050 

   Randers, Jørgen (Journal article, 2019)
   Det er ikke én som må gjøre alt. Alle må gjøre litt. Individuelle initiativ er ikke nok. Her kreves kollektiv respons. Her er det ikke nok å gjøre sitt beste. Her må man gjøre det som trengs.
  • Håndtering av langvarige beredskapshendelser: Læringspunkter etter covid-19-utbrudd på West Phoenix 

   Steen, Riana; Molde, Alf Inge (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Den tradisjonelle risiko- og sårbarhetsanalysen er utgangspunkt for dagens beredskapsplaner, som består av rammer og prosedyrer for håndtering av definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Turbulente endringer, økende ...
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Hvordan få kraft i bærekraft? 

   Flygansvær, Bente Merete; Bygballe, Lena Elisabeth; Harrison, Debbie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bærekraft er et ord som favner bredt. Faglitteraturen kaller det den tredelte bunnlinjen, der bærekraft skal gi positive gevinster på samfunns-, bedrifts- og individnivå. For bedrifter innebærer det at man skal realisere ...
  • Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen 

   Stoknes, Per Espen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Sett at du og jeg og hele organisasjonen vi jobber med, tar klimaproblemet på alvor. Hvordan kan et selskap, en sektor eller et helt land dokumentere at vi arbeider i tråd med klimamålet i Paris-avtalen? Hvordan kan man ...
  • Individuell prestasjonsbasert belønning, motivasjon og prestasjoner 

   Kuvaas, Bård (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Det er i forskningsmessig sammenheng ikke mulig å si noe generelt og samtidig riktig om sammenhengen mellom belønninger og prestasjoner. Både teoretisk og empirisk er egenskaper ved ulike belønningsformer og arbeidsoppgavenes ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Kvinnelige topplederes forklaringer på manglendelikestilling på toppen av næringslivet 

   Sunagic, Mirha; Traavik, Laura E. Mercer (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne studien tar utgangspunkt i det norske likestillingsparadokset: Norge omtales ofte som en global leder på likestillingsfronten, samtidig som antallet kvinner i topplederstillinger er påfallende lavt. Det står ...
  • Måling av merkeassosiasjoner: Reaksjonstid som metode 

   Olsen, Lars Erling (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Et viktig mål i merkeledelse er å posisjonere merket med relevante og unike assosiasjoner i kundenes hukommelse. Styrken på merkeassosiasjonene – hvor nært en assosiasjon er koblet til merket i hukommelsen – er svært viktig ...
  • Mind the gap(s)! Ressursmegling for å kutte det norske matsvinnet 

   Bjerke Soldal, Olav; Lyby Wærp, Hilde; Fledsberg Vatne, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har «feil» utseende, form eller farge målt mot etablerte standarder. Dette ...
  • Rådgivningstjenester og revisjonskvalitet 

   Bjørndalen, Simen; Kim-Rafiq, Akthar Larsen; Svanstrøm, Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen analyserer vi den tiltenkte effekten av revisjonsforordningen om begrensninger i honorar for rådgivningstjenester (537/2014/EU).1 Den monetære begrensningen på rådgivningstjenester er satt til maksimalt ...
  • Rådgivningstjenester og revisjonskvalitet 

   Bjørndalen, Simen; Kim-Rafiq, Akthar Larsen; Svanstrøm, Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen analyserer vi den tiltenkte effekten av revisjonsforordningen om begrensninger i honorar for rådgivningstjenester (537/2014/EU).1 Den monetære begrensningen på rådgivningstjenester er satt til maksimalt ...