• Effektivitetsbetingelser i bataljonsstab 

      Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
      Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven tar sikte på å øke forståelsen for hvordan teameffektivitetsbetingelsene som beskrives i forskeren J. Richard Hackman ...