Now showing items 3472-3491 of 6069

  • Markedsføring og delingsøkonomi: Muligheter og utfordringer 

   Iversen, Nina M.; Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Interessen for og utbredelsen av delingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye innovative aktører som utnytter delingsøkonomiens prinsipper, og som samtidig utfordrer de ...
  • Markedsføring på forbrukerens premisser? 

   Braastad, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet i forestående Bacheloroppgave i merkevarestrategi er native advertising. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke hvordan forbrukeres erfaring knyttet til native advertising påvirker deres forutsetning for å ...
  • Markedsføring: ikke bare for de store! 

   Andreassen, Tor W. (Journal article, 2010)
   Oppsummert er markedsføring et spørsmål om tre begivenheter: tiltrekke seg de rette kundene, beholde og utvikle de rette lønnsomme kundene og forholde seg til de ulønnsomme kundene gjennom en rekke produkter eller ...
  • Markedsorientert forretningsstrategi 

   Sømme, Gaute; Komnenic, Aleksandar (Master thesis, 2022)
   Oppgaven omhandler oppstartsselskapet MooBaa AS som satser på å markedsføre, selge og levere «tingenes internett» til bøndene. Selskapet vil bruke sensorer fra Lilbit AS for å innhente data fra beitedyr. Selskapet vil ...
  • Market Discipline in the Direct Lending Space 

   Davydiuk, Tetiana; Marchuk, Tatyana; Rosen, Samuel (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Using the exclusion of business development companies (BDCs) from stock indexes, this paper studies the effectiveness of market discipline in the direct lending space. Amid share sell-offs by institutional investors, a ...
  • Market Dynamics and Strategic Interactions in the Digital Music Industry: An Examination of the Antitrust Case between Spotify and Apple 

   Bratteng, Lisa Tunås; Sæther, Henrik (Master thesis, 2023)
   The rise of digital platforms as a business model has substantially increased the growth and influence of firms. The potential market implications that follow have captured the attention of regulators globally. Our thesis ...
  • Market Efficiency and Technological Developments in the Norwegian Stock Market 

   Skaiaa, Sebastian Kleppe; Mørkøre, Magnus Nordby (Master thesis, 2019)
   In this paper, we investigate technological developments in the financial market and whether the Norwegian stock market has become more efficient. Explaining efficiency in the market, we apply a price-synchronicity ...
  • Market efficiency in the European football transfer market 

   Kroken, Christoffer; Hashi, Guleed (Master thesis, 2017)
   This dissertation studies market efficiency in the European transfer market for football. Data on player statistics and transfer fees is collected over the five most recent seasons, and covers Premier League, Bundesliga, ...
  • Market Orientation Capabilities: A Study of Learning Processes in Market-Oriented Companies 

   Silkoset, Ragnhild (Book, 2009)
   The literature operates with three perspectives on market orientation. These include market orientation as behavior (Kohli and Jaworski 1990; Narver and Slater 1990), market orientation as a unique resource (Hunt and ...
  • Market performance of Nordic initial public offerings (IPOs) and its determinants 

   Bardoff, Kristoffer; Solvik, Erik (Master thesis, 2017)
   We study the short-run stock market performance of 219 Nordic initial public offerings (IPOs) listed between 2001 and 2016 and its determinants. Short-run stock market performance is measured by the first-day market-adjusted ...
  • Market policy and destructive network effects 

   Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper analyses how different policy perspectives or logics regarding industry organising affect network interaction, with particular focus on how the availability of resources is organised To examine this we compare ...
  • Market reaction to SEO announcements in Norway : a study on "repair Market reaction to SEO announcements in Norway : a study on "repair offerings" 

   Eilertsen, Thomas Hardang; Egeberg, Kristian (Master thesis, 2012-05-10)
   This master thesis investigates the market reaction to the announcement of a type of seasoned equity offerings (SEOs) called “repair offerings”, at the Oslo Stock Exchange in the period 1996–2009. A “repair offering” is a ...
  • Market reactions to Telecom diversification in the smartphone era 

   Svendsen, Frid Marie; Kolstad, Elisabeth Vie (Master thesis, 2017)
   In this research, we examine abnormal returns from diversifying acquisition announcements in the period 2000-2016 in the telecom industry. The goal of the research is to shed some light on what impact industry conditions ...
  • Market timing ability of Norwegian mutual fund investors 

   Brænden, Erik; Theodorsen, Hans Yngvar (Master thesis, 2012-04-26)
   In this paper, we measure the timing ability of Norwegian mutual fund investors using a “performance gap”. We find evidence that equity fund investors between1996-2007 reduced their returns by 1.32% annually due to investor ...
  • Market-specific Sunk Export Costs: The Impact of Learning and Spillovers 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Firms may face sunk costs when entering an export market. Previous studies have focused on global or country-specific sunk export costs. This study analyses the importance of market-specific sunk export costs (defining ...
  • Markov switching panel with endogenous synchronization effects 

   Agudze, Komla M.; Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This paper introduces a new dynamic panel model with multi-layer network effects. Series-specific latent Markov chain processes drive the dynamics of the observable processes, and several types of interaction effects among ...
  • Markov Switching Panel with Network Interaction Effects 

   Agudze, Komla Mawulom; Billio, Monica; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco (CAMP Working Paper Series;1, Working paper, 2018-01)
   The paper introduces a new dynamic panel model for large data sets of time series, each of them characterized by a series-specific Markov switching process. By introducing a neighbourhood system based on a network ...
  • Master in management - Anvendt økonomi for ledere 

   Harsjøen, Iver (Master thesis, 2023)
   Ett marked kan bestå av aktører som ønsker å kjøpe eller selge varer og tjenester. Markedets aktører søker hele tiden å maksimere sin profitt på salget, eller kjøpet. Prisen for en vare eller tjeneste bestemmes av ...
  • Master thesis does quality matter (in emerging countries)? a cross-country analysis of different quality-based trading strategies and the evaluation of the price of quality with a focus on emerging markets. 

   Behringer, Ann-Kathrin Petra (Master thesis, 2019)
   Given the theoretical foundation, as well as empirical support from previous studies, especially by Asness, Frazzini and Pedersen (2019), this research examines the effect of firm quality on scaled prices. The research ...
  • Masteroppgave i regnskap og revisjon 

   Fredriksen, Søren Færevaag; Pedersen, Bjørnar (Master thesis, 2022)
   Temaet i oppgaven er omstillingen til en grønnere økonomi, herunder hvordan skattesystemet kan gi insentiv til et grønt skifte. Oppgaven har bakgrunn i at både Norge og EU har satt seg klimamål i Green Deal avtalen. Dersom ...