• Juss for ledere 

   Hønstvedt, Anne Helene; Amundsen, Siv-Hege (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med ...
  • Just Another Voice in the Crowd? Investigating Digital Voice Formation in the Gig Economy 

   Bucher, Eliane; Schou, Peter Kalum; Waldkirch, Matthias (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Voice is crucial for workers as it enables them to better their organizations and exert some degree of control over managerial decision-making. Yet, as workers increasingly find jobs on digital platforms in the gig ...
  • "Just Google it": Forecasting Norwegian unemployment figures with web queries 

   Anvik, Christian; Gjelstad, Kristoffer (CREAM Publications;11/2010, Working paper, 2010)
   This thesis explores whether online search queries, represented by Google search queries, contain information useful in forecasting short term unemployment figures in Norway or not. Based on earlier work utilizing online ...
  • Just world beliefs, personal success and beliefs in conspiracy theories 

   Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Do those who believe in conspiracy theories feel less happy and healthy than others? Do they believe the world is simply unjust? This study was concerned with how demographic factors, personal ratings of success, personal ...
  • Justeringsreglene ved bruksendring av fast eiendom i forbindelse med utleie til næringsvirksomhet 

   Karlgaard, Kamilla; Daae, Kristine (Master thesis, 2017)
   Dagens merverdiavgiftsregelverk er omfattende, og næringsdrivende i Norge må forholde seg til regelverket på daglig basis. Eiendomsbransjen er en sentral del av norsk næringsliv. I tillegg er bransjen i stor vekst, og ...
  • Justerte resultater: veien til bedre resultatkvalitet? 

   Dyrnes, Sverre; Pettersen, Inge (Journal article, 2012)
  • Kaldor and Piketty’s Facts: The Rise of Monopoly Power in the United States 

   Eggertsson, Gauti; Robbins, Jacob; Wold, Ella Getz (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The macroeconomic data of the last fifty years have overturned at least two of Kaldor’s famous stylized growth facts: constant interest rates, and a constant labor share. At the same time, the research of Piketty and others ...
  • KAM Disclosure in the Auditor’s Report – A Literature Review 

   Svanstrøm, Tobias; Stenheim, Tonny; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen (Chapter, 2020)
   The requirement of including Key Audit Matters (KAM) is the most significant change made to the auditor’s report in many years. The purpose of KAM is to meet the request from the users of accounting information to include ...
  • Kamerat eller Konsulent? 

   Lindstøl, Marie Benedikte Varen; Alm, Anette; Aamold, Anja Holmøy (Master thesis, 2023)
   I denne studien undersøker vi i hvilken grad kundens egenopplevde privatøkonomi påvirker preferanser for kunderådgiver i bank med tanke på egenskapene varme og kompetanse innen sosial persepsjon. Er det slik at personer ...
  • Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...
  • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

   Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
  • Kampanjeplan for Helsedirektoratet 

   Nordheim, Rebekka; Flakne, Johanne Brandal; Knutzen, Andrea Takle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen ...
  • Kampanjeplan for Kode kunstmuseer og komponisthjem 

   Valvik, Sandra Lillesalt; Bjørkedal, Veronika Dale; Gjerde, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven vil vi presentere en integrert kommunikasjonskampanje vi har utarbeidet for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hensikten med kampanjen er å øke besøkende av målgruppen studenter i alderen 18-25 ...
  • Kampanjeplan for Norsk Gjenvinning "Det finnes ikke søppel mer" 

   Rikartsen, Sunniva; Miguez, Remi; Riddebäck, Malin Anna (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av selskapet Norsk Gjenvinning, som arbeider med å gjenvinne avfall til resirkulerte råvarer. Selskapet har en visjon om at avfall er løsningen på fremtidens ...
  • Kampanjeplan for valgdirektoratet 

   Abrahamsen, Lindis; Bruun-Olsen, Nora Slinning (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven vil vi presentere en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Valgdirektoratet. Hensikten med kampanjen er å øke valgdeltakelsen i målgruppen unge i alderen 20 til 24 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt ...
  • Kampanjeutvikling for Nordisk Film Kino, ved Victoria kino 

   Tøsdal, Malin; Humlekjær, Helene; Axelsen, Ninni Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Vi har i denne oppgaven utviklet en integrert kommunikasjonskampanje i bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon. Kampanjeplanen er utarbeidet for Nordisk Film Kino, og tar utgangspunkt i organisasjonens ønske om å ...
  • Kampen mot økonomisk kriminalitet. En kvalitativ studie av private granskeres bidrag i forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. 

   Hanetho, Jenny; Holberg, Frida Rødde (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke private granskeres bidrag i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Vi tar hovedsakelig for oss hvitvasking, korrupsjon og underslag. For å besvare problemstillingen har ...
  • Kan brudd på utsatt offentliggjering innebære markedsmanipulasjon? 

   Skedsmo, Steinar; Cemalovic, Adrian (Master thesis, 2023)
   denne masteroppgaven har vi ut ifra en rettsdogmatisk analyse tatt for oss problemstillingen om et brudd på utsatt offentliggjøring kan innebære markedsmanipulasjon. Problemstillingen tar utgangspunkt i to av de mest ...