Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMøller, Rebecca
dc.contributor.authorMurberg, Aslaug
dc.date.accessioned2024-05-28T09:21:47Z
dc.date.available2024-05-28T09:21:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131672
dc.descriptionExecutive Master of Management i Helseledelse fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDette er en prosjektoppgave skrevet i tilknytning til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven skrives av to helseledere i Helse- og omsorgstjenesten i Alta kommune – en kommune i utvikling. Tittelen på oppgaven er «Psykt bra samarbeid på tvers» og problemstillingen er følgende: «Hvordan styrke samhandlingen mellom virksomhet for Psykisk helse og virksomhet for Hjemmetjenester, og hvordan kan vi som ledere ivareta medarbeiderne i prosessen?» Bakgrunn for oppgaven baseres på vår oppfattelse av at samtlige tjenester i vår kommune jobber silobasert, mangler struktur og i flere tilfeller fraskriver seg ansvar i komplekse pasientforløp. Vi har avgrenset oppgaven til å gjelde virksomhet for Psykisk helse og virksomhet for Hjemmetjenester, og samhandlingen på tvers av disse. På bakgrunn av oppgavens omfang har vi valgt å utelate brukerperspektivet. Vi har benyttet en kvalitativ med abduktiv tilnærming. For å identifisere utfordringsbildet i innledende fase, ble det gjennomført intervjuer av medarbeidere på tvers av nevnte virksomheter. Forsøkene vi har gjennomført for å utforske dette nærmere er tjenesteflyt, workshop og fagdag. Vi vil gi en overordnet innføring i nasjonale og lokale føringer som er relevant for problemstillingen. Teori rundt lederrollen og det å lede i endring gjøres rede for. Videre presenteres temaene samarbeid på tvers, psykologisk trygghet og mestringsklima. Hovedfunnene viser at en nærmest ikke-eksisterende samhandling mellom virksomhet Psykisk helse og virksomhet for Hjemmetjenester har bydd på utfordringer rundt arbeidet som skal gjøres rundt felles pasientgruppe. Utarbeidelse av en felles samhandlingsrutine og gjennomføring av månedlige fellesmøter har bidratt til bedre kvalitet på arbeidet, hvor utfordringer blir drøftet og intern veiledning blir gitt dersom behov. Samarbeidsklimaet blant medarbeiderne er blitt bedre, og terskelen for å ta kontakt med hverandre er blitt lavere. Erfaringen vi som ledere sitter igjen med tilsier at småskrittsforbedringer er effektive og gir resultater ved at man aktivt går inn for å inkludere medarbeiderne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjecthelseledelseen_US
dc.titlePsykt bra samarbeid på tversen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel