Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDingsør-Totland, Trude
dc.contributor.authorGarvik, Jartrud Elisabet
dc.date.accessioned2024-05-21T11:16:36Z
dc.date.available2024-05-21T11:16:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130927
dc.descriptionExecutive Master of Management i Helseledelse fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractKategori: Helseledelse Tittel: Hvordan kan tydeligere rolleforståelse føre til bedre tjenesteflyt i psykisk helse Kommune(r): Bergen og Osterøy Gruppemedlem(mer): Ledere for psykiatrisk hjemmetjeneste. Tema: Innovasjon i psykiatrisk hjemmetjeneste Bakgrunn: Politiske føringer, samfunns strukturelle endringer, samt lovendringer har i de siste tiår vært med på å endre behovet for utføring og utforming av kommunale helsetjenester. Disse endringene har ført til at kommunene får flere oppgave og flere komplekse saker, samtidig øker søkermassen til de kommunale tjenestene. Det tilføres ikke mer ressurser i takt med behovet. Dette utfordrer de ulike tjenestene på alle nivå. Formålet med oppgaven er å se om det er noen utfordringer som utpeker seg som forbedringsområder. Problemstilling og avgrensninger: Hvordan kan ulike faktorer ha betydning for innovasjon i psykiatrisk hjemmetjeneste. Forsøk: Det ble foretatt åpent intervju med 12 ansatte for å kartlegge hvilke utfordringer og hvilke forbedringsområder tjenestene hadde. Deretter ble det opprettet arbeidsgruppe som hadde 4 workshops, parallelt med dette ble det foretatt gruppeintervjuer med ansatte. Det var møter med ledelsen for å få forankring av temaet. Andre kommuner ble kontaktet for å høre om de hadde formalisert tildelingskriterier og om de hadde, hvordan dette ble gjennomført. Funn: Hvem som får helsetjenester kan variere og er avhengig av det lokale helsevesenets tjenestetilbud og ressursene som er tilgjengelig. Dette fører til lite struktur i tildelingsprosessen og usikkerhet for flere aktører. Det blir uforutsigbart for den som søker, den som skal tildele og andre aktører i hjelpeapparatet. Det kan også føre til en feilfordeling i hvem som har rett på helsehjelp som igjen vil påvirke både søker og de ansatte i psykiatrisk hjemmetjeneste. Konklusjon Vi finner at det er et stort behov for mer tydelighet og rolleavklaring i hvilke oppgaver den kommunale psykiatriske hjemmetjenesten skal utføre. Det å utarbeide tildelingskriterier kan bidra til bedre tjenesteflyt og forutsigbarhet for alle aktørene i søkeprosessen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjecthelseledelseen_US
dc.titleHvordan kan tydeligere rolleforståelse fører til bedre tjenesteflyt i psykisk helseen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel