Show simple item record

dc.contributor.authorHolbø, Ole Erik
dc.date.accessioned2023-12-04T08:02:10Z
dc.date.available2023-12-04T08:02:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3105701
dc.descriptionExecutive Master of Management i Bærekraft i praksis fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractMed denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming med personlige intervjuer av fem utvalgte informanter. Disse har tre perspektiver/oppfatninger som viktige faktorer: Økonomi, eksterne forutsetninger og interne forutsetninger. Informantene med daglig tilknytning til bedriften vektlegger økonomi og eksterne faktorer som f.eks. behov for investeringer, utvikle verdikjeder og viser til myndighetskrav og reguleringer, mens perifere informanter vektlegger interne faktorer som forankring, involvering, samhandling, opparbeide god HMS-kultur og øke kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Det er konsensus om at bærekraft og ansvarlighet ikke kan gå på bekostning av økonomisk lønnsomhet. Det synes som at de fleste perspektivene bekreftes av litteratur og forskning på området. Jeg identifiserer bedriften for å ligge på trinn 4 og 5 i The Step-by-Step Model for innføring av bærekraftstrategi. Utfordringen for Retura nå er å kunne operasjonalisere strategien og implementere denne i hele organisasjonen. Min anbefaling til selskapet er å benytte Kotters 8-trinnsmodell for endring ved å formidle at det haster, og etablere en gruppe ansatte med nok makt til å lede endring og det videre strategiarbeidet. I tillegg må rollen til bærekraftansvarlig leder anerkjennes og styrkes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectpraksisen_US
dc.titleInnføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record