Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSmith-Solevåg, Geir
dc.date.accessioned2023-11-23T13:10:53Z
dc.date.available2023-11-23T13:10:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104373
dc.descriptionExecutive Master of Management i Tilstedeværende ledelse – i en digital tid fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstract"First we shape our buildings, and then our buildings shape us" – Winston Churchill, 28. oktober 1943. 80 år etter at Churchill argumenterte for hvordan det bombede Houses of Parlia-ment skulle gjenoppbygges for å passe framtidens behov, er observasjonen hans fortsatt gjenkjennelig. Mens jeg skriver denne oppgaven, leder jeg flyttingen av nytt hovedkontor for Frelsesarmeen (FA). Valgene vi tar nå, vil påvirke både mu-lighetsrommet for ledelse (Ropo et al., 2015), arbeidsplassens attraktivitet og an-sattes tilstedeværelse (Barath & Schmidt, 2022). Dermed er jeg spesielt interessert i å finne nye og gode, forskningsbaserte svar på valgene vi står overfor. Uten sammenlikning for øvrig til Churchills situasjon; etter pandemien står også vi som arbeidsgivere ved et betydelig veiskille. Hvordan kan vi skape kontormil-jøer som tar opp i seg endringene som har eskalert gjennom pandemien, ikke minst knyttet til fysisk vs hybrid tilstedeværelse? Aktivitetsbasert kontormiljø (ABW) – med fritt setevalg på færre plasser enn det er ansatte – ble lenge presen-tert som løsningen av mange, men det er identifisert flere utfordringer (De Paoli, 2023; Arbeidstilsynet, 2023). På den annen side er det et betydelig bærekraftsdi-lemma ved å bygge faste kontorplasser som står mye tomme. I arbeidet med dette, og etter å ha lyttet til mange berørte i flytteprosjektet, fattet jeg spesielt interesse for Jaqueline C. Vischers perspektiver på territorialitet (2005). Selv om hennes snart 20 år gamle bok problematiserer et «cubicleland» som ikke er en betydelig del av norsk arbeidsliv, synes jeg hun peker på noe grunnleggende som jeg har inntrykk av at heller ikke ABW har klart å ivareta: Behovet for territorialitet – nærmere bestemt behov for tilhørighet og eierskap. I denne prosjektoppgaven har jeg intervjuet fem personer som skal flytte til det nye hovedkontoret utfra problemstillingen: Hvordan kan Frelsesarmeen ta hensyn til ansattes behov for territorialitet i utviklingen av nytt hovedkontor i Oslo? Jeg har lyttet spesielt etter hva tilhørighet og eierskap til kontorplassen for dem består i, for å forstå hva som ville gjøre at de følte seg møtt med sine behov. På bakgrunn av intervjuene, faglitteraturen og søk på nyere forskningsartikler, antyder jeg det jeg kaller medbestemt kontormiljø som løsningsforslag i kapittel 3, og skis-serer relevante ledelsestilnærminger for å støtte opp under dette i kapittel 4.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecttilstedeværendeen_US
dc.subjectdigitalen_US
dc.subjecttiden_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleMedbestemt kontormiljø: Hvordan Frelsesarmeen kan ta hensyn til ansattes behov for territorialitet i utviklingen av nytt hovedkontor i Oslo.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel