Show simple item record

dc.contributor.authorMinde, Kenneth
dc.date.accessioned2023-11-20T12:56:34Z
dc.date.available2023-11-20T12:56:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103599
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven handler om motivasjon knyttet til innføringen av et nytt digitalt lagringsverktøy for dokumenter. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i min egen organisasjon, Trygg Trafikk. Ledergruppen har besluttet å endre hvordan organisasjonen lagrer digitale dokumenter. Jeg har fått ansvaret for å implementere det nye digitale verktøyet, Document controll. Det dreier seg med andre om en intervensjon innført av ledelsen som får konsekvenser for alle ansatte i organisasjonen. Jeg undersøker sammenhengen mellom digitalt tankesett og motivasjon for denne konkrete endringen. I hvilken grad er de ansatte i Trygg Trafikk innstilt på en slik endring? Er de indre motivert, ytre motivert, eller kanskje amotivert, altså totalt likegyldig til endringen? Hvordan er de ansattes oppfatning av egne evner til å omstille seg og mestre den nye metoden for lagring av digitale dokumenter? Og er det noen sammenheng mellom de ansattes digitale tankesett og de nevnte formene for motivasjon? Dette vil være nyttig kunnskap å tilegne seg for å få en vellykket endringsprosess i Trygg Trafikk. Valgt teori og metode i oppgaven er relevant for endringsprosessen organisasjonen skal gjennomgå. Oppgaven tar utgangspunkt i Richard M. Ryan og Edward L. Decis selvbestemmelsesteori, som vektlegger viktigheten av at individer opplever autonomi, kompetanse og tilhørighet for å oppnå indre motivasjon. Jeg undersøker om også begrepet digitalt tankesett spiller en rolle for motivasjonen. Digitalt tankesett handler om ansattes tro på egne evner til å håndtere teknologisk endring, som definert av Solberg, Traavik og Wong (2020). I oppgaven forstås digitalt tankesett som et todimensjonalt begrep, og ikke som en dikotomi, hvor du enten har eller ikke har et digitalt tankesett. Solberg et al. definerer fire ulike kategorier av digitalt tankesett basert på to dimensjoner: Låst/vekst-tankesett (x-aksen) og nullsum/ekspanderende sum-tankesett (Y-aksen). Dette innebærer at alle ansatte kategoriseres med én av fire typer digitalt tankesett. Oppgaven har som målsetting å se om disse to dimensjonene i digitalt tankesett interagerer i å predikere motivasjon. I det teoretiske grunnlaget finner vi at forskning tyder på at vårt digitale tankesett er avgjørende for vellykket implementering av digitale intervensjoner. Forankring i organisasjonen og god informasjon om hensikten med digitaliseringen, påvirker om verktøyet blir benyttet marginalt eller i sitt fulle potensial. Det empiriske materialet i oppgaven består av en kvantitativ undersøkelse gjennomført av ansatte i Trygg Trafikk. Jeg har benyttet “The Situational Motivation Scale” (SIMS), utviklet av Guay, Valerand og Blanchard (2000) for å kartlegge motivasjon, og et spørsmålsbatteri fra Solberg, Traavik og Wong (2022) for å kartlegge digitalt tankesett. I analysen har jeg har anvendt ‘singel slope’-analyse for å sjekke for sammenhenger mellom grader av låst tankesett og nullsum-tankesett og påvirkningen disse har på motivasjon. Konklusjonen er at hovedhypotesen “Låst tankesett og nullsum-tankesett interagerer i å predikere motivasjon for en teknostrukturell intervensjon”, er delvis verifisert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomheten_US
dc.subjectconsultingen_US
dc.titleDigitalt tankesett ... mer enn en tanke?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record