Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLavik, Tonje
dc.contributor.authorBråthen, André
dc.date.accessioned2023-11-20T09:23:18Z
dc.date.available2023-11-20T09:23:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103493
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractTillit er sentralt for mange i hverdagen, både i arbeidslivet, men også i private relasjoner. Denne studien har til hensikt å se nærmere på om tillit påvirker profesjonelle relasjoner, og i hvilken grad man eventuelt kan si at det er avgjørende for beslutninger som tas når det kommer til kjøp av konsulenttjenester. Vi har gjennom denne oppgaven tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken rolle spiller tillit til konsulent i kjøp av konsulenttjenester? For å se nærmere på problemstillingen har vi gjennom oppgaven benyttet oss av forskning og litteratur knyttet til kjøp av konsulenttjenester for å se hva som er undersøkt tidligere. Problemstillingen og litteraturen vi har funnet ledet oss til følgende hypotese: Tillit til konsulent øker kjøp av konsulenttjenester. Vår avgrensning gjør at vi har fokusert på tillitsforhold i privat sektor. Litteratursøk understøtter også at det er store forskjeller i innkjøp av konsulenttjenester, og derfor var det viktig for oss å gjøre denne avgrensningen tidlig. Videre har vi definert og avgrenset tillitsbegrepet til (Mayer et al., 1995). Mayers definisjon av tillitsbegrepet definerer tillit med tre faktorer som avgjør grad av tillit. Det første er evner, det andre at man vil en vel og det tredje at man har integritet. Tre underhypoteser bidrar til å avgrense og konkretisere forskningen gjennom denne oppgaven. For å undersøke hypotesene har vi i tillegg til tidligere forskning og litteratursøk gjennomført kvalitative undersøkelser i form av syv dybdeintervjuer med relevante interessenter. Oppsummert mener vi å ha funnet tilstrekkelig støtte for vår hypotese om at tillit øker kjøp av konsulenttjenester. Funnene viser at relasjon mellom kunde og konsulent påvirker samarbeidet og villigheten til å kjøpe ytterligere tjenester. Informantene viser også i stor grad at tilliten primært gis den enkelte konsulent i samarbeidet, og ikke konsulentselskapet konsulenten jobber i.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomheten_US
dc.subjectconsultingen_US
dc.titleKjøp av konsulenttjenesteren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel