Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBols, Kristine
dc.contributor.authorHåkonsen, Jo Gunnar
dc.contributor.authorHolstad, Ana Karina
dc.date.accessioned2023-11-20T08:27:37Z
dc.date.available2023-11-20T08:27:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103455
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractGjennom denne undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i en problemstilling som fra tid til annen dukker opp i media – om enn i en noe populistisk fremtoning. Vi har valgt å dykke ned i materien for å se om det er noe hold i det som ofte blir sett på som en «urban legend» eller myte - at kvinner foretrekker mannlige ledere. Med bakgrunn i dette har vi valgt å jobbe med problemstillingen knyttet til hvilken påvirkning leders kjønn har på kvinners aksept til å følge sin leder. Fra søk i anerkjente fagdatabaser har vi funnet artikler og undersøkelser for å se hva forskningen sier. Vi har videre brukt velkjente teorier innenfor Sosial Konstruktivisme, Implisitte lederteorier og Rollekongruitetsteorien, og sammen med de tidligere forskningsresultatene, så har vi formulert hypotesen.: Leders kjønn påvirker kvinnelige medarbeideres aksept for følgerskap. Gjennom et eget-designet kvalitativt undersøkelsesopplegg, har vi intervjuet kvinnelige følgere i ulike bedrifter. Analysen og diskusjonen av disse svarene holdt opp imot litteratur (fagartikler) og teori, har gitt funn som støtter vår hypotese. Vi kan konkludere med at leders kjønn påvirker kvinnelige medarbeideres aksept av følgerskap, fordi vi mener at de oppfatninger kvinnelige følgere har om typiske kvinnelige egenskaper, bryter med deres oppfatninger om typiske lederegenskaper. Videre mener vi ut ifra vår undersøkelse, at kvinnelige medarbeidere foretrekker å bli ledet av menn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomheten_US
dc.subjectconsultingen_US
dc.titleLeders kjønn påvirker kvinnelige følgereen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel