Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKåpvik, Tor Aarseth
dc.contributor.authorMoslet, Håkon
dc.date.accessioned2023-11-16T10:40:23Z
dc.date.available2023-11-16T10:40:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102939
dc.descriptionExecutive Master of Management i Grønn vekst og konkurransekraft fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractGlobal oppvarming truer livsgrunnlaget på jorda. Parallelt har verden en naturkrise hvor nedbygging av natur gjør at m ange arter står i fare for utryddelse. Dette er utfordringer som må løses samtidig som den sosiale delen av en bærekraftig utvikling må ivaretas. Mennesker må kunne leve anstendige liv hvor de får oppfylt rettigheter og har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de er en del av. Fire av fem nordmenn bor i byer. Potensialet for å finne løsninger som gir effekt både for klima, miljø og sosiale forhold, er dermed stort innenfor byutvikling. På Grønlikaia i Oslo har Hav Eiendom, i samarbeid med flere andre aktører, utviklet en modell (DEIG) for en byutvikling som ivaretar alle disse perspektivene. Modellen er basert på Kate Raworths teoretiske rammeverk om Doughnut Economics (smultringøkonomi). Vi ønsket å studere hvordan denne modellen skiller seg fra arbeidet som hittil er gjort med et annet stort byutviklingsprosjekt i Oslo, Filipstad, og hva sistnevnte eventuelt kan lære av modellen som er utviklet på Grønlikaia. Vi studerte derfor DEIG, det politisk vedtatte kvalitetsprogrammet for Filipstad, samt en kompetansehevingsrapport som er en kunnskapsoppdatering av Filipstad-programmet. Dette gjorde vi som en dokumentanalyse, men vi gjennomførte også intervjuer med kompetansemiljøer som kjenner prosjektene. Konklusjonen er at kvalitetsprogrammet har en del mangler på sirkulær ressursforvaltning og matproduksjon, men at hovedutfordringen er det manglende fokuset på de sosiale aspektene av byutvikling og den indre sirkelen i Raworths smultringøkonomi. Når det gjelder kompetansehevingsrapporten er dette en forbedring av kvalitetsrapporten på en rekke felt, spesielt de sosiale aspektene. Likevel finner vi at både sirkulær ressursforvaltning, matproduksjon, solbelastning og nettverk er temaer hvor Filipstad-utbyggingen potensielt vil ha mye å lære av DEIG. Til slutt peker vi på områder hvor det trengs videre analyse og utvikling, både av DEIG-modellen og av bakenforliggende årsaker til ulikheter mellom dokumentene vi har analysert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectgrønnen_US
dc.subjectveksten_US
dc.subjectkonkurransekraften_US
dc.titleDoughnut Economics i byutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel