Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Ulla
dc.date.accessioned2023-11-16T08:40:33Z
dc.date.available2023-11-16T08:40:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102900
dc.descriptionExecutive Master of Management i Governance: risikostyring, Compliance og intern revisjon fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractFelles forståelse er en forutsetning for god virksomhetsstyring. Forpliktelse til bærekraftsmål og å legge anerkjente standarder til grunn vil bygge denne felles forståelsen, og dermed øke muligheten for å oppnå tillit både til virksomheter og i virksomheter. Å oppnå tillit fra interessenter og å etablere tillitskjeder i en virksomhet, krever arbeid med god virksomhetsstyring over tid. Bakgrunnen for denne tredelte påstanden er at jeg lurer på om det finnes en «rapporteringsfatigue» der ute i arbeidshverdagene til både ledere og medarbeidere i førstelinjen. Vil denne motstanden reduseres hvis man bygger et fellesskap basert på felles forståelse, og ved å hekte seg på overordnede mål eller rammeverk som gjør at de små arbeidsoppgavene i hverdagen blir satt inn i en større sammenheng? I denne oppgaven vil jeg utforske og undersøke denne påstanden. Jeg ønsker å bidra til en større forståelse av temaet virksomhetsstyring, fordi jeg tror at dette kan gi et nytt perspektiv til daglige eller periodevise arbeidsoppgaver som kanskje ellers oppleves enten som mistillit eller som meningsløse og unødvendige. Jeg skal undersøke dette ved hjelp av relevant litteratur, både fra og utenfor pensum. Oppgaven vil være strukturert på en måte som gir en systematisk fremstilling av litteratur og funn, og jeg vil trekke frem diskusjoner som støtter eller motbeviser påstanden. Oppgaven består av tre deler som bygger på hverandre for å støtte min påstand. I første del tar jeg for meg FNs bærekraftsmål 16 med delmål 6, som handler om å utvikle åpne, effektive og ansvarlige institusjoner. I andre del gjør jeg rede for ISO 37000:2021, som er en internasjonal standard som fungerer svært godt med FNs bærekraftsmål. I tredje del trekker jeg frem regjeringens tillitsreform og tar for meg diskusjonen om balansen mellom tillit og kontroll. Jeg ønsker bevisst å skrive generelt om virksomhetsstyring og virksomheter uten å knytte det for mye mot selskapstype eller om det er privat eller offentlig sektor. Jeg har erfaring fra ulike selskapstyper og begge sektorer, og mener at til tross for vesentlige ulikheter, kan man legge til grunn de samme overordnede prinsippene for god virksomhetsstyring. Denne oppgaven vil derfor bære preg av å være veldig generell. Det er altså med hensikt. Jeg har også valgt å bruke begrepet “virksomhet” fremfor bedrift, selskap osv. “Organisasjon” søker jeg å bruke når jeg skriver om menneskene i en virksomhet. Istedenfor å bruke “styret” har jeg prøvd å velge “styrende organer”. Dette gjør jeg også for å holde et overordnet perspektiv på temaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectrisikostyringen_US
dc.subjectselskapsledelseen_US
dc.subjectcorporateen_US
dc.subjectgovernanceen_US
dc.subjectstyringen_US
dc.subjectkontrollen_US
dc.titleGod virksomhetsstyring i ansvarlige institusjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record