Show simple item record

dc.contributor.authorLona, Anette
dc.contributor.authorSteen, Marthe
dc.contributor.authorArnesen, Nina Camilla
dc.date.accessioned2023-11-10T13:31:14Z
dc.date.available2023-11-10T13:31:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101941
dc.descriptionExecutive Master of Management i Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractTemaet i denne oppgaven er psykologisk kapital. Vi har sett på problemstillingen «Hvordan er ansattes psykologiske kapital, etter en periode med mange endringer?», i en norsk bedrift. I vår moderne tid med stor grad av uforutsigbarhet og økt innovasjonstakt, stilles det stadig større krav til organisasjoners evne til å fornye seg, for å nå opp i konkurransen og være levedyktig. De ansatte er en nøkkelfaktor i denne sammenheng, hvor organisasjoner er avhengig av å ha ansatte som har evne til å tilpasse seg, for å lykkes med dette arbeidet. Psykologisk kapital kan være en konkurransefaktor og kapital som ansatte kan besitte og utvikle, i tillegg til de etablerte ressursene; human kapital og sosial kapital, og som kan utgjøre et konkurransefortrinn for bedrifter. Psykologisk kapital består av de fire ressursene; mestringstro, håp, optimisme og robusthet, som er viktige enkeltvis, men som sammen utgjør en enda sterkere kraft. I organisasjoner hvor dette er utviklet, viser forskningen at ansatte presterer bedre, er mer tilfredse og tilpasningsdyktige. Ifølge Fred Luthans, grunnleggeren av psykologisk kapital, er psykologisk kapital et dynamisk og utviklingsbart konsept, som kan måles og styrkes gjennom opplæring, coaching og andre former for intervensjoner (Luthans et al., 2015). Vi har gjennomført en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer av ansatte i en norsk bedrift, for å besvare problemstillingen. Våre resultater indikerer at ansatte har holdninger og mentale ressurser som tilsier relativ høy psykologisk kapital etter en periode med endringer, innenfor både mestringstro, håp, optimisme og robusthet. Våre funn indikerer at de fire ressursene gjensidig påvirker hverandre i stor grad. Resultatene tyder på at endringer bedriften har vært igjennom har påvirket ansattes psykologiske kapital positivt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectsamspillen_US
dc.subjectorganisasjonspsykologien_US
dc.titleHvordan er ansattes opplevde psykologiske kapital, etter en periode med endringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record