Show simple item record

dc.contributor.authorLind, Kaia Elisabeth Ross
dc.contributor.authorMaske, Ragnhild
dc.date.accessioned2023-11-10T12:38:43Z
dc.date.available2023-11-10T12:38:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101905
dc.descriptionExecutive Master of Management i Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractVi har med denne oppgaven hatt til hensikt å undersøke effektivitet og psykologisk trygghet i team, ved å studere team som jobber i et hektisk miljø med strøm og fiberbredbånd. I denne bransjen er kravene til leveranse høy, og de siste årene har det vært en enorm utvikling innenfor begge områder. Fiberbredbånd og stabilt internett ble plutselig ekstra viktig da koronapandemien slo inn, fordi “alle” måtte jobbe digitalt med hjemmekontor og hjemmeskole. Strømprisene har også bidratt til andre forventninger og krav både fra kunder og regjering de siste årene. I arbeidet med oppgaven valgte vi problemstillingen «Oppleves teamene som effektive og er de preget av psykologisk trygghet?». Vi har benyttet teorien til J. R Hackman om effektive team og A. C. Edmondsons teori om psykologisk trygghet når vi skulle undersøke dette. Bakgrunnen for valg av tema kom naturlig for oss som gruppe, da vi alle jobber eller leder ulike team i vårt arbeid. Gjennom å fordype oss i disse temaene så vi muligheten til å få dypere kunnskap og noen verktøy som vi også kan få nytte av i egen arbeidshverdag. Oppgaven starter med å belyse Hackmans teori med fem betingelser for effektive team, samt Edmondsons teori om psykologisk trygghet som vi mener har en naturlig kobling til effektivitet i team. Vi gjennomførte kvalitative, semistrukturerte intervjuer med til sammen 6 ansatte fra tre team som tilhører virksomhetens kundeserviceavdeling for å finne ut i hvilken grad teamene oppleves som effektive og preget av psykologisk trygghet. Våre funn viser at teamene samlet sett kan vurderes som effektive, og at de til en viss grad preges av psykologisk trygghet. Svarene fra informantene er i stor grad basert på enighet og med forholdsvis lik gjengivelse av arbeidshverdagen. Avslutningsvis kommer vi med praktiske anbefalinger knyttet til felles kjernenormer, informasjonssystem, coaching og psykologisk trygghet i tillegg til flere konkrete tiltak for å opprettholde eller forbedre teameffektiviteten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectsamspillen_US
dc.subjectorganisasjonspsykologien_US
dc.titleEffektive team og psykologisk tryggheten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record