Show simple item record

dc.contributor.authorMossige, Thea Cesilie Nygård
dc.contributor.authorGudmundsen, Thea Fjeld
dc.date.accessioned2023-10-23T10:06:32Z
dc.date.available2023-10-23T10:06:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098014
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractEtterspørselen etter Birkin-vesken til Hermès er et interessant fenomen. Vesken har blitt til en av de mest ettertraktede luksusveskene på markedet i dagens samfunn. Kvinner over hele verden har et sterkt ønske om å eie denne vesken en dag, men ikke hvem som helst kan få den. Man må ha tålmodighet og kapital for i det hele tatt å ha en sjanse til å en dag bli tilbudt vesken. Hva gjør at en veske kan bli så ettertraktet, og hvilke motiver er det som driver konsumentene til å kjøpe den? Vi ønsket å se på hvilke faktorer som forbrukerne anser som de viktigste for påvirkning til kjøp av en slik veske. Samtidig ønsket vi å undersøke hvilke motivasjoner som ligger bak kjøpet av vesken. På bakgrunn av dette valgte vi følgende problemstilling: «Hvilke faktorer bidrar til at forbrukere oppfatter Birkin-vesker som eliten av luksusvesker, og hva er motivasjonen bak denne type kjøp?» Teorier er valgt ut ifra hva vi tenkte at kom til å gi best svar på problemstillingen. De teoriene som ligger til grunn for gjennomføring av forskningen, er rammeverket om prestisjesøkende forbrukeratferd, påvirkning prinsippene knapphet og sosiale bevis, samt motivasjonsteorier. Vi har også skrevet om temaene trender, sosiale medier og investering. På bakgrunn av teorien valgte vi å gjøre en kvalitativ undersøkelse i metodedelen for å hente inn data til å besvare problemstillingen nevnt over. Vi hentet inn kvalitative data ved å gjennomføre 10 dybdeintervjuer av kvinner i alderen 20-50 år, som alle har kjøpt en eller flere Birkin-vesker. Vi intervjuet også Norges største reseller av luksusmerkevarer, CHOUCHOU. Dette var for å få en forhandlers perspektiv på fenomenet, da de er mye i kontakt med forbrukerne. Det har vært spennende å forske på hva norske forbrukere tenker om Birkin-vesken, og hvorfor de kjøper den. Analysedelen består av funnene vi fikk gjennom undersøkelsen av de kvinnelige forbrukerne. Flere av respondentene i dybdeintervjuene hadde samme holdning til Birkin-vesken og kom med flere like svar på hvilke faktorer som påvirket dem til å kjøpe Birkin-vesken. Funnene vi kom frem til i analysen samsvarer også mye med teorien. Vi har konkludert med at knappheten på Birkin-vesken er en dominerende faktor som gjør at den er så ettertraktet. Vi konkluderte også med at sosiale aspekter bidrar til hvordan forbrukere oppfatter Birkin-vesken. Vårt forslag til videre forskning er å intervjue forbrukere som enda ikke har fått tak i en Birkin-veske, for å høre hva som motiverer dem. Det kan tenkes at de sitter på andre erfaringer enn de som allerede har fått tilgang til Birkin-vesken. Videre tenker vi at det hadde vært interessant å fysisk gå gjennom kjøpsprosessen med markedsføringsbriller på. Til slutt kunne det også vært spennende å høre om hva mannen i gata tenker om dette fenomenet. Det har vært avgjørende for oppgaven at vi fikk tilgang til så mange respondenter gjennom facebook-gruppen Hermès Norge. Uten denne gruppen hadde det blitt mer utfordrende å finne respondenter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleHermès «Hvilke faktorer bidrar til at forbrukere oppfatter Birkin-vesker som eliten av luksusvesker, og hva er motivasjonen bak denne type kjøp?»en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record