Show simple item record

dc.contributor.authorSkarstein, Silje
dc.date.accessioned2023-10-20T10:27:49Z
dc.date.available2023-10-20T10:27:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097760
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractSkatteforvaltningsloven (sktfvl.) trådte i kraft 1. januar 2017 og lovens bestemmelser om tvangsmulkt i §§ 14-1 og 14-2, erstattet de tidligere reglene om forsinkelsesavgift i ligningsloven. Innføringen av tvangsmulkt har vist seg å ha en positiv effekt på etterlevelsen og virker slik iht formålet om å fremtvinge levering av pliktige opplysninger. I noen tilfeller har man likevel erfart at ileggelse av tvangsmulkt ikke har bidratt til å oppfylle formålet, og at belastningen for enkelte opplysningspliktige kan bli for høy. På bakgrunn av dette foreslås det å nedjustere satsen på tvangsmulkt ilagt opplysningspliktige etter sktfvl. kapittel 7. I tillegg foreslås det å forskriftsfeste muligheten for en justering av antall løpedager ut fra formålet om å fremtvinge levering av pliktige opplysninger. Dette vil innebære en forskriftsfesting av gjeldende praksis. Hensikten er å tydeliggjøre en fleksibilitet og gjøre tvangsmulkten mer treffende, samt å unngå at belastningen for enkelte opplysningspliktige blir for stor. I denne prosjektoppgaven ønsker jeg å se spesielt på tvangsmulkt på aksjonærregisteroppgaven, om dette bidrar til en økt etterlevelse hos selskapene ovenfor Skatteetaten, og om redusert sats som en er bedre løsning for selskapene sett i forhold til aksjonærens ansvar og plikter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectskatteretten_US
dc.subjectavgiftsretten_US
dc.titleTvangsmulkt - et virkemiddel for å fremme innlevering av aksjonærregisteroppgavenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record