Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGarfjeld, Martin Karlsen
dc.date.accessioned2023-10-20T09:40:17Z
dc.date.available2023-10-20T09:40:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097757
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven ønsker jeg å gå igjennom hva opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven § 8-1 innebærer og nærmere bestemt hva det betyr å være en aktsom og lojal skattepliktig. Dette omtales ofte som Lofflandstandarden etter Rt. 1992 s. 1588. Det er hele ti avgjørelser avsagt av Høyesterett som gjelder Lofflandstandarden og den er stadig aktuell. Likevel har utviklingen ført til ulike tolkninger av den opprinnelige uttalelsen og rekkevidden er derfor ikke alltid like klar. Jeg har forsøkt å belyse dette i denne prosjektoppgaven ved også å ta for meg en sak som for tiden er oppe i lagmannsretten. Saken gjelder en skatterettsadvokat som ikke hadde oppgitt utdelinger fra sitt selskap i sin egen deltakeroppgave, men hadde opplyst om sitt virke som deltaker i et vedlegg til skattemeldingen. Saken viser hvor vanskelig det noen ganger kan være å vurdere en sak opp mot Loffland-standarden. blant annet ved at tingretten kom til et annet resultat enn Skatteklagenemnda. Videre ble saken avgjort med dissens 2-2 med leders dobbeltstemme som avgjørende i nemnda.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectskatteretten_US
dc.subjectavgiftsretten_US
dc.titleLofflandstandarden - tid for endring eller fremdeles den gylne standard?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel