Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnton, Margareta
dc.date.accessioned2023-10-19T08:52:27Z
dc.date.available2023-10-19T08:52:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097493
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractI norsk skatterett brukes tre fastsettingsmodeller der fastsetting ved trekk er en av disse tre. Oppgaven forsøker å fremstille hvordan fastsetting ved trekk av kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer foregår. Selskap hjemmehørende i Norge som utbetaler utbytte til utenlandske aksjonærer har hatt en sentral rolle både etter det gamle og nye regelverket for fastsetting av formue og inntektskatt. Gjennomgangen av skatteleggingsprosessen ved trekk viser at trekkpliktige fastsetter og trekker kildeskatt ved trekk samt leverer melding om trekk, såkalt RF-1005. Dagens innlevering av trekkmeldingen (RF-1005) utgjør den endelige fastsettingen av skatten; altså den tidligere myndighetsfastsettingen av kildeskatten på utbytte til utenlandske aksjonærer ble omgjort til fastsetting ved trekk. Hovedfokuset i oppgaven er å kartlegge skattleggingsprosessen jf. den nye Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft den 1. januar 2017. Finnes det en risiko for at trekkpliktige hverken fastsetter eller betaler kildeskatten? Kan det være slik at skatt fastsettes og innbetales med feil trukket kildeskattesats? Videre tar oppgaven kort for seg hvilke administrative konsekvenser det finnes for manglende fastsetting og betaling av kildeskatt både for trekkpliktige og aksjonærene, eventuelt hvem bærer det økonomiske ansvaret for det. Til slutt skal jeg tilføye noen refleksjoner rundt dagens rettspraksis relatert til fastsetting ved trekk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectskatteretten_US
dc.subjectavgiftsretten_US
dc.titleSkatteleggingsprosessen ved kildeskatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonæreren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel